LAATSTE NIEUWS

 

Prestatieafspraken 2018: hebt u de woonopgaven duidelijk in beeld?

Gemeenten worden geacht begin van het jaar te beschikken over een helder beeld van de woonopgaven waarop de corporaties vóór 1 juli een bod uitbrengen. Deze opgaven zijn vaak vastgelegd in een woonvisie, woonplan, woonagenda of uitgangspuntennotitie. Op dit moment ben ik betrokken bij het opstellen van de actuele woonopgaven van de gemeente Amersfoort voor de jaren 2018 en later. 

In de periode tot 1 juli heeft de gemeente de gelegenheid om de resultaten van het vorige jaar te bespreken met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties. Het jaarverslag van de corporaties en monitorgegevens van de gemeente  zijn daarvoor belangrijke bronnen. Zijn de toegezegde aantallen nieuwbouwwoningen in 2016 gerealiseerd? Wat is de status van de afgesproken nieuwbouwplannen 2017? En wat betekent dat voor de afspraken 2018? Waren er in 2017 voldoende betaalbare woningen om passend te kunnen toewijzen? Is de in 2016 afgesproken evaluatie van de woonruimteverdeling opgestart of mogelijk al afgerond? Wat betekenen nieuwe inzichten in de ontwikkeling van het aantal huishoudens (recente prognoses) voor de opgaven 2018 en latere jaren?

In de tweede helft van het jaar maakt de gemeente prestatieafspraken met de corporaties. Het bod van de corporaties op de woonopgaven van de gemeente staat centraal. Huurdersorganisaties doen mee als volwaardige partner en kunnen mede ondertekenen.   

Kan ik de komende tijd op deze onderwerpen iets voor u of uw gemeente betekenen? Of bent u mogelijk bezig met het opstellen van de actuele woonopgaven in uw gemeente? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.