LAATSTE NIEUWS

 

TIPS BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WOONVISIE

Inmiddels heb ik verschillende gemeentelijke woonvisies opgesteld en zie een steeds terugkerend patroon in de opzet. Een goede woonvisie bevat in ieder geval een visie op het wonen in de gemeente op de lange termijn, ambities en haalbare doelen per thema op de middellange termijn en voor de komende jaren concrete maatregelen en acties. Een overzicht van de kaders waarbinnen aan het wonen gewerkt wordt en een beeld van de lokale woningmarkt mogen niet ontbreken. Misschien niet zo verrassend en spannend, maar wel loop ik bij het opstellen van een woonvisie regelmatig tegen een aantal vragen aan. Daarom wil ik graag de volgende tips delen.

1. Stel bij de start de kaders voor de woonvisie vast.

2. . Evalueer jaarlijks de doelen en maatregelen.

3.  Betrek stakeholders in het proces. 

Lees het volledige artikel onder het tabblad 'artikels'

Kan ik de komende tijd iets voor u of uw gemeente betekenen? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.