LAATSTE NIEUWS

 

Woningwet 2015: wanneer doet  de gemeente wat? 

 

  

Wanneer?

  
  

Wat?

  
  

Periode?

  
  

Met wie?

  

Vóór 1 januari  

Opstellen woonvisie  

Eens in de 5 jaar 

Corporaties, huurdersorganisaties en stakeholders  

Januari - juni

Evaluatie uitvoering prestatieafspraken 

jaarlijks  

Corporaties en huurdersorganisaties

Juli  - 15 december

Maken prestatieafspraken

jaarlijks

Corporaties en huurdersorganisaties

Bron: Handreiking prestatieafspraken 2015, interpretatie Casa Consult

Gemeenten worden geacht vóór 1 januari te beschikken over actueel woonbeleid. Dat kan in de vorm van een woonvisie, woonplan,woonagenda of uitgangspuntennotitie. Op dit moment ben ik betrokken bij de woonvisie van de gemeente Montferland en de actualisering van oonbeleid in de gemeente Amersfoort.  

In het eerste half jaar heeft de gemeente de gelegenheid om de resultaten van het  vorige jaar te bespreken. Het jaarverslag van de corporaties en monitorgegevens van de gemeente  zijn belangrijke bronnen. In de gemeente Apeldoorn was ik betrokken bij het verzamelen van monitorgegevens en in Amersfoort evalueer ik het woonbeleid.     

In de tweede helft van het jaar maakt de gemeente prestatieafspraken met de corporaties. Huurdersverenigingen doen mee als volwaardige partner en kunnen mede ondertekenen.  Het bod van de corporaties op de uitvoering van het woonbeleid van de gemeente staat centraal. Momenteel stel ik prestatieafspraken op in de gemeente Hardenberg en ben ik betrokken bij de afspraken in de gemeente Amersfoort.   Kan ik de komende tijd op deze onderwerpen iets voor u of uw gemeente betekenen?  Of bent u mogelijk bezig met het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst of de regiovorming  in uw woningmarktgebied? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.