Investeringsstrategieen: meer doen met bestaande woningen

De afgelopen jaren werkte ik aan strategische keuzes over de woningvoorraad voor ondermeer Waard Wonen in Lingewaard, Stek Wonen in Lisse en Woonplus Schiedam.

Ik zie over de afgelopen jaren een duidelijke verschuiving in de gekozen strategieën van woningcorporaties met meer aandacht voor:

  • bestaande woningvoorraad
  • betaalbarheid
  • duurzaamheid
  • leefbaarheid en veiligheid

Wilt u ook eens sparren over de recente ontwikkelingen op de woningmarkt en wat die betekenen voor uw strategisch voorraadbeleid? Graag kom ik een keer bij u langs!