De woningmarkt blijft altijd in beweging

Het in beeld brengen van de woningmarkt heeft altijd mijn belangstelling gehad. Of er sprake is van een crisis of juist van een overspannen woningmarkt: er is altijd beweging. Hoe functioneert zo’n markt? Wat zijn de mechanismen? En belangrijk: aan welke knoppen kun je draaien en wat is niet beïnvloedbaar?

  • demografische ontwikkelingen,
  • verhuisstromen en woonwensen
  • doelgroepen: starters, doorstromers en ouderen met en zonder zorgbehoefte
  • huishoudens met lagere inkomens