Woonvisies veranderen

  • ze gaan vaker over grondposities en -prijzen, betaalbaarheid van woningen en woonlasten 
  • centraal staan de geschiktheid van woningen voor ouderen of van zorgvastgoed voor zelfstandig wonen. 
  • het gaat om leefbaarheid en veiligheid
  • en duurzaamheid van de bestaande voorraad. 

Samen met de stakeholders: woningcorporaties, afdelingen binnen de gemeente of regio  en steeds vaker zorginstellingen, kijken we welke doelen haalbaar zijn en welke instrumenten inzetbaar. Wie neemt welke taak op zich en zet welke middelen in?

Idealiter worden over de maatregelen met de betrokken partijen afspraken gemaakt. Het is zaak om vooral concrete afspraken te maken en vrijblijvendheid te voorkomen. Wie doet wat wanneer en zijn er sancties?

In de afgelopen jaren deed ik ervaring op in onder meer Duiven, Westervoort, Nieuwkoop, Amersfoort, Urk, Montferland en Lingewaard. Graag bespreek ik met u welke aanpak goed bij uw situatie past.